مجله علمی و پزشکی

ایلان ماسک: فقط گیاهخواران می توانند بیایند مریخ

ارش رآنلاین و به نقل از لی‌میل، شرکت ماسک اسپیس‌ایکس را با هدف تبدیل بشر به ونه‌ای چند اره‌ای در سال ۲۰۰۲ تأسیس کرد.

این میلیارد از جزئیات یک سکونتگاه مریخی، از جمله ایده ساخت گنبدهای شیشه ای که به عنوان زیستگاه های موقتی برای انسان ها عمل می کند تا زمانی که مریخ به نحوی برای سکونت آماده شود و زمینی سازی شود و همچنین از مزارع آبکشت برای تولید میوه و سبزیجات سخن استفاده شود. وهی گیاه ون خاک است. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را اندازه گیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده می شود با افزودن عناصر ریزمغذی و درشتمغذی و نگه داشتن گیاه توسط مواد نگهدارنده بیاثر عملا نیاز به خاک را منتفی می کنند.

از آنجایی که به نظر می رسد موشک مریخی استارشیپ به زودی اولین پرواز آزمایشی مداری خود را در سال جاری به انجام و هدف آن سفر بدون خدمه در سال 2024 است، بررسی نگاهی به آنچه برای سکونت در مریخ نیاز داریم می اندازیم. جان کی استریکلند (John K. Strickland)، از انجمن ملی فضایی، در مقاله‌ای که برای «نقد فضایی» نوشته می‌شود: تعداد افرادی که با مصرف گوشت و ماهی می‌توانند در گنبدهای شیشه‌ای زندگی نصف شوند، می‌توانند رژیم غذایی را مصرف کنند و می‌توانند داشته باشند. . لنی متشکل از 500 نفری که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می‌کنند، می‌توانند از یک مزرعه سه دهم مایل استفاده کنند.

ماسک به تایم گفته است که در اولین مرحله استعمار مریخ مردم باید به رژیم گیاهخواری روی بیاورند اما گام بزرگ بعدی ساخت یک شهر خودکفا و بردن حیوانات و سایر موجودات زمینی به مریخ است. ر نوح. ال ما بیش از واهیم رد.

استریکلند نوشت که رای به ماسک رسید، پیش از آن که وان غذا ولید باید ۵۰۰۰ ر انجام شود در هر کدام از ام ل امی‌شمو. نگامی که تمام ات منتقل شد، می‌توانم بر روی تولید غذا را آغاز کنم. او می‌گوید برای هر نفر ۲۰۰۰ متر مربع (۱۸۵ متر مربع) زمین و ۱۰۰ لووات انرژی لازم است. این معناست که رای خدمه های نفره که ساخت و ساز اولیه را انجام دهند باید ۱۰ مگاوات انرژی و ۲۱۵ هزار متر را انجام دهند.

او کرد مساحتی حدود یک میلیون متر مربع (93 متر مربع)، که در چهار طبقه مساوی پراکنده شده است، برای مر ا رایر ا رایرهخ ا ار. وی افزوده است که مقدار قابل توجهی نیرو برای پشتیبانی از 500 نفر مورد نیاز است. استریکلند با اشاره به نیاز به ولید انرژی برای وسایل نقلیه و رفت و برگشت : «مقدار زیادی نیرو نیز برای وخت م ردوخت وا رد ود م رد وید م. |

رخی از این انرژی نیز باید برای حمایت از زمین‌شناسان صرف ود. ا نبال مناطق دارای ذخایر معدنی مفید برای ولید مواد مورد نیاز برای اخت‌وساز بگردند. او پیشنهاد می‌کند که ناسا به کار نهایی کند، باید با اسپیس‌ایکس همکاری کند. استریکلند نوشت که رگ‌تر شدن سکونتگاه در مریخ، بیشتر اهمیت آن را مردم روی زمین می‌کنند و این سیاره به ملبش می‌شود و.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا