مجله علمی و پزشکی

جدیدترین آمار مبتلایان و قربانیان کووید-۱۹ در جهان

مجموع آمار مبتلایان به کوید -19 در جهان به میلیون و 470 104 435 هزار و 435 هزار و 100 نفر بالغ و 98 هزار نفر از بیماران مبتلا شده اند و 231 نفر نیز بر اثر این بیماری آسیب دیده و 400 میلیون نفر و 598 هزار و 949 نفر از مبتلایان نیز هستند. الان ود افته‌اند.

ارش مجله رزبر اساس آمارهای رسمی همهگیری، آمریکا با بیش از 81.4 میلیون بیمار و بیش از 997 هزار قربانی در صدر فهرست درگیر با این بیماری قرار دارد و همچنین با آمار بیش از 43 میلیون نفر از آمریکا در رتبه دوم و از نظر لحاظ می باشد. میزان قرار گرفتن است.

منین آمار مبتلایان به کوید-19 در برزیل هم از 29.6 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر آذر سومین کشورمان رزیل در عین الا بیش از 657 ار آن باخته پس از ایالات متحده، ومین رکورددار تعداد قربانیان و وید 19 در جهان محسوب می شود.

از آن هند با بیش از 516 ار قربانی، سومین کشور به لحاظ الاترین آمار مرگ و میر رونایی در این راستا است.

همچنین در اروپا، روسیه با گذشتن از آمار 364 هزار قربانی، هم اکنون بالاترین آمار مرگ و میر استرالیایی را در بین این منطقه دارد و در جهان چهارمین کشور با بالاترین نرخ فوتی های این بیماری است.

رانسه نیز با ثبت از ۲۴ ی

ول روز شده اندمی آنی رونا

بنابر جدول بهروز در پایگاه اطلاع رسانی “ورلدامتر” مبتلایان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی بالاترین آمارها را تجربه کرده اند تا صبح امروز (یک شنبه) به ترتیب به شرح زیر است;

# نام ور مجموع مبتلایان مجموع ربانیان
1 ایالات متحده آمریکا ، ،
2 ند ، ،
3 رزیل ، ،
4 رانسه ، ،
5 انگلیس ، ،
6 لمان ، ،
7 روسیه ، ،
8 رکیه ، ،
9. ایتالیا ، ،
10 اسپانیا ، ،

همچنین ایران نیز با مجموع هفت میلیون و 139 هزار و 217 مورد آسیب و 139 هزار و 550 مورد آسیب ناشی از بیماری کوید -19 در حال حاضر در رتبه پانزدهم در بین دارای بیشترین آمار مبتلایان به موقعیت قرار دارد.

بر اساس آمار فوق پس از ایالات متحده آمریکا، هند و برزیل، در فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، آرژانتین، ویتنام، هلند، ایران کلمبیا، ژاپن، اندونزی، لهستان، مکزیک، آمریکا ، مالزی، استرالیا، رژیم غذایی، جمهوری چک، بلژیک، آفریقای جنوبی، فیلیپین، پروتغال، کانادا، شیلی، تایلند و سوئیس نیز بیش از سه میلیون نفر ثبت شده است.

روند افزایش آمار به بیماری ووید-۱۹ که اکنون در ۲۲۵ ور

ر این لینک مشروح آمار گستردگی ویروس‌ها در جهان و جدول شامل تمام جزئیات ماری در مه ورها و منری ری ونگیری ری است.

انتهای ام

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا