مجله علمی و پزشکی

جیمز وب در مسیر کشف حیات فرازمینی

ارش رآنلاین و به نقل از اسپیسمز وب می تواند وجود حیات فرازمینی را بسیار دقیق از ابزارهای ر بررسی کند.

ناسا، تلسکوپ فضایی “جیمز وب” یک گام مهم بهترین اطلاعات در مورد حیات انسیل در ارات فراخرشیدی است.

مرکز تحقیقات “ایمز” ناسا مستقر در “سیلیکون ولی” در کالیفرنیا، در حال برنامه ریزی برای انجام تحقیقات در مورد سیاره های فراخورشیدی با استفاده از تلسکوپ فضایی “جیمز وب” برای اولین بار در جهان است.

ور با گسترش دامنه سیاره‌های در حال مطالعه، افزایش می‌یابد. «ناتاشا» که یکی از وب‌سایت‌های مختلف برنامه «جیمز و دانشمند تحقیقاتی» در مرکز تحقیقات «ایمز» ناسا است، می‌گوید: انواع سیاراتی که ما در کهکشان کشف کرده‌ایم بسیار بیشتر از تنوع سیارات منظومه شمسی خودمان است. ر منظومه شمسی، ان‌های درون سنگی و بیرون گازی را داریم، اما بیشتر سیارات راخورشیدی که می‌بینیم در واقع نیست.

م «بالتالیا» ۱۱ آره را در میان سیاره‌هایی که نوان چنین سیاره‌هایی ذکر شده، بررسی خواهند کرد. هدف دریافت یک شناخت اساسی از چگونگی شکل گیری و ایجاد این سیارات فراخورشیدی است تا بفهمند آیا چنین سیاراتی دارای جو هستند یا امکان حیات در آنها وجود دارد یا خیر.

«توماس رین» اخترفیزیکدان مرکز تحقیقات «ایمز» می‌گوید: جو یک سیاره برای داشتن امکان حیات، آن گونه که ما می‌شیریم. ما ابزارهای “جیمز وب” را توسعه ده‌ایم تا بتوانیم داده‌هایی را که نه تنها برای شناسایی جو اره‌ها، بلکه برا ر اناق ر ا اناخته رداد آنای ردهد آنا ر.

انتظار می‌رود که «جیمز وب» اطلاعات مربوط به یک آر فراخورشیدی سنگی به نام «TRAPPIST-1b» را مع‌آوری کند. اطلاعات در مورد این سیاره محدود است، اما مشخص است که “Trapist-1b” درونیترین سیاره منظومه خود است و به دور ستاره میزبان کوچک، سرد و کوتوله خود را با فاصله های بسیار نزدیک میچرخد. با اطلاعاتی که “جیمز جب” ارائه می دهد، ارائه می دهد، اطلاعات بیشتر در مورد این سیاره می تواند سیاره ای داشته باشد که دارای پتانسیل میزبانی از حیات است از حیات یا خیر.

«ناتاشا التالیا» در حال حاضر تحقیقاتی بر روی نج سیاره راخورشیدی انجام می‌دهد که از آنها موسوم به «TRAPPIST-1h» و «ر» می‌شود. منچین مشخص است که سیاره “TRAPPIST-1e” در منطقه قابل سکونت آن منظومه قرار دارد.

ر نهایت در ایان بررسی مشاهدات «جیمز وب» می‌توانم بگویم که این سیارات آرای جو ند و اگر چنین اَرَات آرای جو هستند و اگر چنین هستند.

این در حالی است که نوز چیزهای زیادی برای کشف در مورد زمین وجود دارد، به منظومه شمسی می رسد. اما شناخت بیشتر ر مورد سیارات راخورشیدی می‌تواند به ما در رك ما اندازهای ابل سکونت كمك ند و ما را ا ربهتا را ایت ربهت ماراا.

46

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا