مجله علمی و پزشکی

چگونه می‌توان هوش هیجانی کودک را پرورش داد؟

مجله رز/خراسان رضوی رشد اطفی ودک یک و اساس رشد فکری است و با وند موفق بین والدین و فرزند آغاز می‌شود. همچنین استعدادها و دانش کودها و دانش هایی که ضرودکی است ضرودکی است که بدون قضاوت احساس می کند که دوستش دارد، می تواند بر بسیاری از مشکلات غلبه کند.

نقل از سایکولوژی نیوز، والدین بسیاری از رشد ودک به عنوان فکری یاد می‌کنند. ارهای ویژگی وجود دارد که والدین می‌توانند ارائه دهند تا بهترین فرصت‌های ممکن برای افزایش ضریب وشی باشد.

نگامی کودک واند آرام باشد و تمرکز کند، در حالت نی برای ادامه دادن به وزه رشد دیگر که ری ار

مارتهای عاطفی و ری دست به م می دهد. ودک ون بلوغ عاطفی سالم نمی‌تواند به توانایی کامل خود دست پیدا کند. وش انی بر رشد اخلاقی نیز اثیر می‌گذارد. ودکان بالغ از نظر عاطفی نسبت به ودکان نابالغ هم‌سن بهتر می‌توان از مغز خود استفاده کرد.

مربیان ریافته‌اند برای مهارت‌های شناختی، اخلاقی و سایر مینه‌های مهارت مهم است. اوارداردنر، روانشناس رشد و استاد دانشگاه اروارد ر ور آمریکا، از اولین کسانی بودند که به این ن ار »ره ارد او در مجموع هفت وش را شناسایی کرد. کتاب اول شامل هوش زبانی، منطقی-ریاضی، فضایی، موزیکال و جسمی و حرکتی است و 2 مورد باقیمانده که مستقیماً ر ر ر می کند.

دانیل گولمن، نویسنده آمریکایی و از دانش‌آموختگان دانشگاه هاروارد، اظهار کرد: در بهترین حالت آیکیو حدود 20 درصد از عوامل تعیین‌کننده نقش و موفقیت در 80 درصد را به نیروهای دیگر نقش‌آفرینی می‌کنند.

. اگر ودکی از نظر اطفی نابالغ باشد، احتمال بیشتری دارد که از نظر عاطفی نوسان داشته باشد. احساس مکرر خشم، ناراحتی و ناراحتی کودک مانع وانایی او برای دیدن و به عطر سپردن آموخته‌هایش می‌شود.

نابراین، راهنمایی کودک ر رشد عاطفی و مشارکت اجتماعی روشی رام و برای ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس مهم رشد اطفی سالم با وند موفق بین والدین و فرزند آغاز می‌شود. ودک با تماشای رفتار والدین و الگوبرداری از رفتار بر مهارتهای اجتماعی که رای بلوغ اطفی است تسلط پیدا کند.

از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید، ایجاد فضای دوست‌داشتنی و پذیرنده در آن است. وقتی ودک بداند چه چیزی مورد انتظار و چه چیزی ابل ول است، در مسیر لوغ عاطفی سالم رار خواهد گرفت. مکالمه اولین درس کودک را در زمینه مهارت های اجتماعی ارائه می دهد. رین والدین کسانی هستند که در مورد همه فرزندان خود صحبت می کنند. ودک بداند می‌توان با ما صحبت کرد و به ما اعتماد کرد.

مانطور که کودک بزرگتر می‌شود، الگوبرداری از رفتاری که می‌خواهم انجام شود، بسیار مهم می‌شود. او می‌تواند این درس‌ها را ابتدا امل با والدین به بهترین شکل اموزد؛ انسان مهارت‌ها را برای دوستان، همکلاسی‌هایش و فراتر از آن به کار می‌گیرد.

3 هدف از وفایی عاطفی سالم پرورش کودکان است که وانند خود را بیابند و حتی در نگام با تنش‌های خانوا مر.

انتهای ام

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا