مجله عمومی

عوارض هر 30 دقیقه یک مرگ!

انی‌که ر جاده به ایان زندگی می‌رسند از نگاه آسیب‌شناسی معمولاً دو گروه هستند.
روه اول: رنشینان یا مسافران خودرو که ناه‌شان می‌نشینند در ارابه مرگ و ده که گاهی از خویشان و رپاره‌ای از مواقع به‌عنوان مسافر از این خودرو استفاده می‌کند که دچار این رنوشت ناخوشایند می‌شود.
روه وم: افراد هستند که اِیت خودرو، مسئولیت حفظ جان سرنشینان را برعهده دارند. کنترل سلامت فنی خودرو از هر جهت و رعایت قوانین و مقررات رانندگی از مهمترین وظایف راننده بوده است که دارا گواهینامه لازم و آشنایی با جوانب فنی خودرو اصلیترین موارد نیاز برای انجام یک سفر سلامت خواهد بود. رانندگی نگام سفر و خواب و همچنین آشنایی و تسلط به نظر وضعیت مهندسی و از وی دیگر، ر

مجروحیت و عاملیت‌ احتمالی از افراد تا ایان عمر را نیز به پرونده یک انحه اضافه کرد. ور نگارنده این است که کمتر وری درجه به اندازه ما تصادف می کند. . چند سال پیش همراه با اساتید مجرب رشته های مختلف از دانشگاه های مختلف کشور و به دعوت پلیس راهنمایی و رانندگی (سردارانیان) در یک تشکل علمی به نام “شورای فرهنگی ترافیک” ضمن بررسی مشکلات رفتاری، مهندسی، فنی و اجتماعی موجود ر. رافیک کشور راه‌حل‌هایی نوین و کاربردی را تنظیم و جهت آزمون به مدیران ترافیک ارائه دادیم.

اهش مار تصادفات، بهبود و رشد رهنگ ترافیک در میان مدت از نتایج حضور و فعالیت این شورا بود. افزایش قابل توجه استفاده از مربند ایمنی یکی از اورد مستند بود و برخی دیگر از راهبردی. مدیران لازم و روسای فعلی در پلیس راهنمایی و رانندگی با تعداد وابق شورای صادر شده از تجارب و اینها در ره. افیست با ضرب و تقسیم ساده تعداد کشته‌ها در روز، ماه و سال را محاسبه کرده و در مال تاسف به مجموعه فاجعه‌بار انسانرب. ر از امل انسانی دوامل دیگر نی خودرو و جاده نیز در این فاجعه رانندگی هستند. ر مورد اکثر خودرویت کشتهگان آسیب دیدگان آسیب دیدگی خودرو و عدم توجه به ارگونومی آن است.

در خودروهای تصادفی مشهود است. واقعا را؟ یک کیفیت نهایی در آخرین مرحله اجرا می شود خیر؟ در 30 سال گذشته یک خودروی ساخت کره یا دیگر آسیایی را با یک خودروی وطنی ما مقایسه می کنیم، واقعاً این حرکت یک (قیاس معالفارق) است، یعنی انگار یک کالسکه را با یک خودرو مدل بالاتر مقایسه می کنیم. ر و در 30 سال گذشته نها تفاوت ودروی داخلی در نبود فندک یا تغییرات بسیار ناچیز بوده است. اهر مان، فنی همان، اما قیمت برابر است. را ری کوچک در اهر خودرو اینقدر سخت و نه برای مشتری وطنی است؟ ا ولیدداران داخلی مطمئن هستند که ر این بازار یخ‌زده رچه تولید در انبار نخواهد ماند.

در حال حاضر طراحان و مبتکرین جوان ما حتی آنها که هنوز دانشگاه را به پایان نرساندند، طرحها و نقشه هایی دارند که صنایع خودروسازی غرب در بهدر بهدنبال آنها میگردند و ما قدرشان را نمیدانیم. امیدواریم جناب آقای رئیسی درحمایت و پشتیبانی از استعدادهای درخشان و ممتاز، گام های بلندتری برداشته و بارقه های امید را در دلهای جوانان روشن کند تا آنها باشان، برای افزایش کیفیت خودروهای تلاش نکنند که همان ما آپشن های وطنی را با قیمتی بالاتر از سایرین. ریداری می‌کنیم این امر نیز جای تامل و بررسی دارد!

* انتشار در روزنامه رمان ملی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا