مجله ورزشی

شکست لورکوزن در حضور 26 دقیقه‌ای سردار آزمونلورکوزن در ور 26 دقیقه‌ای سردار مون

م ایرلورکوزن در حالیکه سردار مون را از دقیقه 64 در اختیار داشت با یک گل مغلوب کلن شد.


ارش گزارشی مجله رز؛ ساعتی پیش م ایرلورکوزن در ارچوب رقابتهای بوندس لیگ با یک ل مغلوب تیم کلن شد.

رایان این شکست، سردار آزمون از دقیقه 64 به پائولینیو وارد شد مین ولی برتر ملکرد قابل دفاعی از خود بر جا بگذارد.

مون در این زی ار از بیرون جریمه و دو بار در والی محوطه شش م سمت دروازه ریف شوتزنی کرد ولی هیچ کدام ا رنهای

انتهای ام/

ر وانید:


ارز فی

ا وستان خود به اشتراک ارید:

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا