مجله علمی و پزشکی

برخورد موشک به بخش تاریک و مرموز ماه

موشک از پیش رتاب شده که گمان می رود چینی باشد، رار است روز معه با سرعت ۵۸۰۰ مایل در ساعت به ماه برخورد ند. ارشناسان می‌گویند که برخورد آن به آن ایجاد می‌شود.

رادا موشکی به ماه رخورد خواهد کرد

ر اساس گزارش‌ها، رادار سیستم ورشیدی گلدستون در نزدیکی ارستو، الیفرنیا قرار است قبل از خوردن، اینش راک. مدارگرد شناسایی ماه ناسا (LRO) نیز به بررسی تغییرات در اگزوسفر ماه (لایهای بسیار نازک از گازها) که به دلیل وقوع رخداد ایجاد خواهد شد، خواهد پرداخت و سپس سطح ماه را برای یافتن خود دهانه برخوردی اسکن می کند.

ویا ر تاریخ چهارم مارس، یک اله فضایی به ماه سقوط خواهد کرد. این شی به سمت مخفی ماه برخورد می کند و سقوط آن از زمین قابل مشاهده نخواهد بود، اما مهمتر از آن است که ما نمیدانیم که فضایی از کجا میآید و متعلق به کیست است. ر روز معه در ساعت ۷:۲۵ صبح منطقه زمانی شرقی (۱۵:۵۵ به وقت تهران) است. کارشناسان می‌گویند این اولین باری است که یک تکه فضایی به طور تصادفی به سطح ماه برخورد می‌کند.

ر ابتدا تصور می‌شد که این فضای فضای بدنه موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس اشد که رصدخانه وهوای فضای ژرف (DSCOVR) را در ابرت . این حال اکنون تصور می‌شود که این شی بقایای موشک چینی لانگ مارس ۳ سی است که ماموریت Chang’e -T1 چین در سال رصو. :

موشک “فالون ۹” است!

وط ریب الوقوع این باغ فضایی اولین بار در اوایل ماه گذشته استفاده از نرم افزار ردیابی اجرام نزدیک به زمین گز. زمانی که این گزارش منتشر شد، این شی به عنوان مرحله دوم موشک “فالکون 9” ساخته شرکت “اسپیسایکس” (SpaceX) متعلق به “ایلان ماسک” شناسایی شد که تاریخ تخمینی پرتاب آن به هفت سال پیش در ماه فوریه سال 2015 بازمی‌گردد. : مانی این شرکت هنوز در ال امل پرتابهای ود بود.

در آن زمان گفته شد یک موشک “فالکون 9” که تقریباً هفت سال قبل به فضا پرتاب شده است، اکنون در مسیر برخورد با ماه قرار دارد و احتمال برخورد آن به قمر زمین در اوایل ماه مارس وجود دارد. ران “فالکون 9” از زمان اولین ماموریتش در ال که یک ماهواره هواشناسی را با خود به برد، در مدارک نادشردش. پس ز — نابراین تحقیقاتی که مدارک این موشک را در روز چهارم مارس از مدارک ماه می‌گذرد و احتمالاً همین موشک ر اه است.

رادا موشکی به ماه رخورد خواهد کرد

موشک “لنگ مارچ3 سی” است!

با این حال، حدود چند هفته پیش، تجزیه و تحلیل و تحلیل خود را دوباره بررسی کردند و گفتند که این نمی تواند قسمتی از «فالکون 9» باشد، زیرا محموله های حمل میکرده است، مأمور «صدخانه آبوهوای فضای ژرف» (DSCOVR) مت ری از منظومه شمسی رفته است. در عوض، آنها دریافت می کنند که این ماموریت احتمالاً به ماموریت “چانگای 5-T1” (Chang’e 5-T1) است که توسط سازمان ملی فضایی چین (CNSA) به سمت راست پرتاب شده است.این ماموریت در ماه اکتبر سال 2014 ا رتاب شد و یک پرواز نزدیک به ماه را در مان ماه انجام داد. مین موضوع، آن را به یک نامزد ایده‌آل برای برخورد با ماه تبدیل کرده است.

“بیل گری”(بیل گری) اخترشناسی که نقش مهمی در کشف این برخورد ایفا کرد، ۱۲ فوریه اعلام کرد ر ناسایی موشک اشتباه کرده اه . وی در دومین اظهار نظر خود گفت که این موشک می تواند بخشی از موشک “لانگ مارچ چین Long March3C 3C) باشد که طی ماموریت چانگای 5-T1 در ماه اکتبر سال 2014 به سمت ماه پرتاب شد. ماه برد که ر ال ۲۰۲۰ نمونه‌هایی از سطح این قمر را به زمین بازگرداند.

از برنامه‌های موسوم به «جورجینی» نامه‌های به «گری» نوشت و وضیح داد که مسیر رکت فضایپیمای «DSCOVR» به ماه نزدیک در بخش‌های مختلف. با این حال، این موشک از نظر منشا آن همچنان در مسیر برخورد با ماه قرار دارد و انتظار میرود در روز چهارم ماه مارس (13 اسفند) در ساعت 7:25 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی (15:55 تهران) به نیمه نهان ماه رخوردند.

ن رد!

در این حال، وزارت خارجه چین اخیراً این ادعاها را تکذیب کرده است. وزارت خارجه چین که اکتشاف فضای چینی چند برنامه دلاری این کشور را یک «متعدانه» خواند که از پایداری طولانی مدت فعالیت ها در فضا حمایت می کند، گفت که این تقویت کننده که ادعا می کند به زودی با سطح ماه برخورد خواهد کرد، قبلا وارد زمین شد. و املا سوخته و از بین رفته است.

رادا موشکی به ماه رخورد خواهد کرد

مطمئنا رخورد یک موشک به ماه از نظر زیست محیطی ر از سوختن در جومین و آزاد کردن رات اکسید فلز است. قمر زمین جو بنابراین نمی تواند در برابر برخوردهای فضایی خود محافظت کند و این کار را انجام دهد که باعث ایجاد دهانه برخوردی روی آن می شود. می‌توان پس از برخورد از دهانه ایجاد شده تصویربرداری نند. پیشتر چنین اتفاقاتی رخ داده است بنابراین باید چه چیزی را بکشیم که باید انتظار داشته باشیم که چه چیزی را بکشیم. روی ماه ثبت ود و برای بررسی لایه‌های داخلی ماه مورد استفاده قرار گرفتن. لرزه‌های سنج‌های ولو مدت‌ها خاموش می‌شوند و مشخص نیستند که لرزه‌های سنج‌های ساکن چانگ‌های ن ادر به ارائه اطلاعات من باشند. در سال 2009 نیز طی ماموریت lcross ناسا فضاپیمایی فضایپیزی برنابت کرد از ذرات حاصل از برخورد با بررسی های میکروسکوپی برزیابی های میکروسکوپی برزیابی های میکروسکوپی برزیابی های میکروسکوپی به عمل آمد.

لودگی شناسی

ا وجه به موارد ایجاد شده یک موضوع جدید نگران کننده نیست. ر ال اضر در ود نیم دهانه با ر متر و بیشتر ر روی ماه وجود دارد. موضوعی که نباید نگران آن باشد که ماه را به میکروب های زنده یا مولکول هایی مبتلا کند که ممکن است در آینده به عنوان شواهدی از وجود باستانی در ماه تلقی شوند. مین به سایر ارات را به اقل رسانند.

این موضوع هم از نظر اخلاقی و هم از نظر علمی حائز اهمیت دارد. اخلاقی این است که درست نیست که اکوسیستمی باشد که ممکن است در سیارات دیگر وجود داشته باشد را با ارسال موجودات زمینی به آن سیاره در خطر بیاندازیم و از نظر علمی ما میخواهیم شرایط طبیعی سایر سیارات را بررسی کنیم و نباید آنها را با تصورات ایجاد کنیم. ناخواسته به خطر افتادن کنیم.

رگ‌ترین نقض ورالعمل‌های کمیته وهش فضایی در ۲۰۱۹ رخ داد که یک سطح‌نشین شد. این موجودات نیم میلی‌متری می‌توانند درخلاء زنده بمانند اما فعال نخواهند بود. این موجودات و میکروب‌هایی که احتمالاً در روده‌ها زندگی می‌کنند، اکنون در محل رخوردن پراکنده شده‌اند. احتمال زیاد هیچ یک منطقه‌ای که ر ن آب کافی برای احیا و فعال بودن وجود نداشته باشد، نمی‌رسند اما نباید خطر کنیم.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا