مجله علمی و پزشکی

سازوکار مجلس برای ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال 1401 پیش بینی کردند.

به گزارش مجله رز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401، بندهای (ه) و (و) قانون 17 لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

ر اساس بند (ه) در ره به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکلی از اقشار آسیب پذیری حمایت می کنند، مکلفند همه حمایت ها و کمک های خود را با از نظر محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت نه حمایت، در امانه وزارت اون، ار و امنیت اجتماعی، ند نما. مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بانک ها و اعتبارات خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه را به شماره ملی در سامانه این مؤسسه ثبت و پس از پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. مجموعه مدیران دستگاه های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف وجود دارد، مشمول اعدام حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. پرداخت هزینه های حمایتی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به چشم، ازمعافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) مالیات های مستقیم بر تکالیف این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق ارزیابی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت اطلاعات محرمانگی نیز محفوظ است. اجرای م این بند درخصوص کمیته امداد امام مینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه صدور اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق ارزیابی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ویب وزیران می رسد.

ر اساس (و) ر یادداشت ۱۷ تصویب بند رسید. در ماده اجرای (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به آنها ودجه مومی، ساماندهی معافیت های مه ای، ساماندهی اقشار تحت وشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:

1 -کارگاه های مشمول قانون “معافیت از پرداخت بیمه کارفرمایانانی که پنج نفر کارگر دارند 1361 با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن” که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت همین بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصد (20 درصد) مندرج در قانون قانون واهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ رصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰ کسر می شود.

2 -از ابتدای سال 1401، معافیت های کامل بیمه ای در خصوص بیمه شد بدون کارفرما در سازمان اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 138 بند (ض) ثبت ( 14) ) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه قرار گرفتن در دهک های پنجم تا هفتم درآمد، به ازای هر دهک سه درصد (3 درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشتم و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.

ن نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری برنامه و بودجه کشور ویب ر .

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا