مجله علمی و پزشکی

افزایش روند چاقی در ایران/اضافه وزن تهرانی ها

ارش اف، مریم برزین، با بیان اینکه چاقی با اندازه گیری میزان واقعی ذخایر موجود در ترکیب بدن میسر می شود، افزود: به دلیل راحت و کم هزینه بودن، بیشتر از شاخص های شاخص توده بدنی یا (BMI) استفاده می شود که حاصل تقسیم وزن فرد است. لوگرم ر وی به متر است.

وی، طبق تعریف جهانی بهداشت، کیفیت در رگسالان و کودکان و نوجوانان با متفاوت متفاوت است. ر این اساس در رگسالان BMI بین ۱۸ تا ۲۴،۹ حد مطلوب، بین ۲۵ ا .۹۳۰ وزن رمتر به عنوان اضافه وزن و ن ر و م ن و ن ا ر و م ن و ن و ۳۰ ن ا ن و ن ا ن و م ن و

رزین اطرنشان کرد: چاقی برای کودکان و نوجوانان بر اساس BMI محاسبه شده از رشد رشد حسب سن و جنس تعیین می‌شود. نحوی که به BMI مساوی یا بالاتر از صدک 95 درصد نمودار «اضافه وزن» و بین صدک و 95 درصد «در خطر خطر اضافه واق» افه ملن» افه واق.

به گفته وی، به دلیل کلمات منفی در کودکان و نوجوانان سعی می شود از عبارت چاقی استفاده شود از عبارت «اضافه» به جای چاقی و از عبارت «در حد اضافه وزن» به جای اضافه وزن استفاده شود.

رزین رین میزان شناسه چاقی را در مناطق خاور میانه، آسیای نوب شرقی، جزایر اقیانوس آرام و چین ذکر کرد که ناز رد ناز ارد.

وی بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت اعلام شد: 1980 تا سال 2006، تعداد وزن در گروه سنی سال 19.2 16.3 5.5 درصد به درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود 155 میلیون کودک در سراسر دنیا مبتلا به اقی یا اضافه وزن هستند.

این محقق دانشگاه علوم پزشکی بهشتی با اشاره به افزایش تعداد چاقی در کودکان و نوجوانان در حال توسعه گفت: در 20 سال اخیر وزن اضافه در این گروه از 10 درصد به 25 درصد و چاقی از دو درصد به 10 درصد افزایش یافته است. .

وی، و چاقی را در ودکان شهری نسبت به کودکان روستایی، در ران نسبت به پسران و در مدارس خصوصی نسبت به دولتی بیشتر نو.

این محقق دانشگاه با توجه به اینکه در حال حاضر ممکن است دچار سوءتغذیه و توقف رشد در کودکان و نوجوانان خود نیز شود، ریشه کن کردن سوءتغذیه بدون آن که منجر به چاقی شود را به چالشی بزرگ برای سیستم بهداشتی چنین برشمردی برساند.

برزین بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت گفت: جمهوری چک در ایران سال 2008 میانگین درصد بوده است که 19.4 12.4 26.5 درصد در مردان و درصد زنان بوده است و روند افزایشی آن از سال 1996 میلادی به ویژه در زنان است.

وی اشاره به افزایش روند چاقی در ایران افزود: این روند رو به رشد در جامعه شهری و روستایی می‌شود. ر مطالعات اد ایرانیان چاق از 5.2 میلیون نفر ر سال 1999 به 7 میلیون نفر در سال 2007 رسید و بیش از ازر .5 ابر. مار مبتلایان به اضافه وزن از ۶.۹ میلیون نفر به ۱۱.۴ میلیون نفر ۱.۶ برابر افزایش داشت.

به گفته برزین، روند افزایش چاقی در هر دو جنس و همه گروه های سنی کشور مشاهده می شود و اضافه وزن در گروه های سنی جوانتر و فقط در مردان بیشتر رخ داده است.

وی در خصوصی جمهوری چک به عنوان بزرگترین شهر ایران گفت: 1999 تا از سال 2008 میلادی در تهران جمهوری چک در مردان از درصد به 15.8 21.1 31.5 درصد و در زنان از درصد به 38.6 درصد رسیده است.

این محقق دانشگاه اضافه وزن و چاقی در گروه سنی زیر 20 سال در تهران را 28,8 درصد و در گروه سنی بالای 20 سال 63,6 درصد عنوان کرد و یادآور شد: چاقی در گروه بزرگسالان تهرانی در زنان بیشتر از مردان است. ودکان ۷ تا ۹ ال نیز در مقایسه کودکان ۱۰ ا ۱۱ سال بیشتر در معرض خطر روز چاقی قرار ارند.

برزین، چاقی را باعث بروز مرگ زودرس برشمرد و به نقش چاقی در بروز و پرفشاری خون، بیماری های مزمن کلیه، پیامدهای قلبی-عروقی و مرگ ناشی از آن، سرطان پستان و روده بزرگ، عوامل روحی روانی مانند برخی اشاره کرد.

وی ا وجه به لل عامل ایجاد و استمرار چاقی، این عارضه رایکی

این محقق دانشگاه با اشاره به عدم انجام مطالعات مداخله در سطح ملی برای آبی و درمان چاقی در کشور گفت: مطالعات اندک و پراکنده در این زمینه در محدوده های محدود انجام پذیرفته شده است که شامل تغییر شیوه زندگی، تغییر الگوی غذایی و افزایش فعالیت بدنی بوده است. لایل مختلف در ولانی مدت ابلیت اجرا در افراد مورد مطالعه را نداشته و با شکست مواجه شده است.

برزین با بیان اینکه هنوز هیچ دارویی برای کاهش وزن در سطح جهانی معرفی نشده است تاکید کرد: تنها روش برای درمان چاقی مرضی بیش از 35 عمل جراحی است که نیاز به مراقبت های ویژه از عمل جراحی دارد. م آشتی کشور نسبتاً بالا ارد.

وی اطرنشان کرد: با قاطعیت می‌توان گفت که ر نترل چاقی، بهتر از درمان است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا