مجله علمی و پزشکی

واکسن کرونایی که ایمنی کمتری در کودکان ایجاد می‌کند

مجله رز/خراسان رضوی نتایج جدید نشان می دهد که در رابر ویروس ها محافظت می کند با ۲ وز واکسن کوید ۱۹ فایزر در ودکان پنج تا ۱۱ و م.

به نقل از ساینس، نتایج تحقیق اولیه در مورد میزان محافظت واکسن فایزر کودکان نشان داد که در برابر مقابله و بستری شدن در بیمارستان توسط واکسن کوید 19 فایزر در کودکان پنج تا 11 ساله نسبتا سریع کاهش میابد.

موارد تشخیص به کوید 19 و بستری شدن در بیمارستان را بین 365 هزار و 502 کودک بین پنج تا 11 سال و 852 هزار و 384 سال که همگی در نیویورک زندگی فرد بین 12 تا 17 سال همگی در نیویورک زندگی فرد و واکسینه شده بودند را تجزیه و تحلیل کردند.

نان داده‌ها را از ۱۳ امبر ۲۰۲۱ و ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ در طول موجی از سویه‌های امیکرون بررسی ردند.

این گروه دریافت کرد که برای کودکان بزرگتر محافظت واکسن فایزر در برابر بستری شدن در بیمارستان از 85 درصد در اواخر دسامبر به 73 درصد در پایان سال کاهش یافته است اما این کاهش برای کودکان تا 11 تا 11 شدیدتر بوده و در برابر بیماران بستری شدن در بیمارستان از 73 درصد کاهش یافته است. رصد کاهش یافته است.

رای محافظت در رابر ونت اثربخشی در گروه سنی تا ۱۷ ال از ۶۶ به ۵۱ رصد و در گروه سنی وانتر نیز از رصد و در گروه سنی وانتر نیز از .

لوریان کرمر، از دانشکده پزشکی ان(Icahn)، اظهار کرد: تفاوت بین ۲ گروه سنی ابل‌توجه است. افرادی که در گروه سنی جوانتر هستند، دوز 10 میکروگرمی و افراد 12 تا 17 ساله دوز 30 میکروگرمی دریافت می کنند که می توانند برخی از اختلافات در اثربخشی واکسن را در طول زمان توضیح دهد.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا