مجله اجتماعی

حذف اجبار استفاده از ماسک در دانشگاه آمریکایی

ارش شفاف به نقل از آلاباما دات کام، از گمرک کوید-۱۹، انشگاه‌های جهان به ناچار آموزش حضوری را لگو کردند و به موزش مجازی روی آوردند.

اما پس از واکسیناسیون جهانی، دانشگاه ها کم حضوری هستند.

اما حضور در انشگاه‌ها منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک است.

این در حالی است که انشگاه آلاباما در رایط وع سویه ُ

این دانشگاه اعلام کرد که استفاده از ماسک همچنان در وسایل مل و نقل عمومی و در برخی از مراکز پزشکی و مرا ا مورد رز مومی و

اخیرا این دانشگاه از 50 نفر از دانشجویان خود را گزارش کردند.

انشگاه لاباما در ماه ژانویه به ۹۴۷ مورد مثبت گزارش شده در ریس خود رسید.

ایر انشگاه‌هایی که در ایالت لاباما هستند، از ماسک را اجباری می‌دانند.

دانشگاه آلاباما از نوامبر سال 2021 میلادی میلاد ماسک اجباری خود را لغو کرد اما از آن زمان قانونی سویه امیکرون ظاهر شد و باعث شد که این دانشگاه با اجبار استفاده از ماسک آغاز شود. اما مجددا این اجبار برداشته شده است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا