مجله علمی و پزشکی

بررسی و مقایسه سه روش ایمپلنت دیجیتال، فوری و مینی ایمپلنت

از نظر فنی، ایمپلنت نوعی پایه و ریشه ی مصنوعی است که ر استخوان فک قرار می دهد تا دندان مصنوعی یا پرتزو را را رنو. ز ایمپلنت دندان گزینه ای مناسبی برای جایگزینی یک یا چند دندانی از دست رفته در افراد است که به دلیل بیماری پریودنتال (بیماری لثه) یا صانحه و عوامل دیگر دندان های طبیعی خود را از دست می دهند و می توانند از پروتز یا دندان مصنوعی استفاده کنند. ندارند.

ر این مقاله به ررسی و مقایسه 3 تکنیک و روش کاشت ایمپلنت می پردازیم.

امکانات ایمپلنت ندان

اطر اشته باشید با ر 3 روش و تکنیک ایمپلنت دندان، شما از تمامی کاربران زیر ره مند خواهید شد. این مزایا عبارتند از:

 • ودن ظاهر ندان
 • افزایش اعتماد نفس
 • ارایی و عملکرد طبیعی ندان کاشت شده است
 • من نیاز به مراقبت خاص
 • اختار و فرم ورت
 • ویدن و صحبت کردن با ایمپلنت راحت تر است
 • اهش وی ان

ایمپلنت دیجیتال

ر ایمپلنت دیجیتال (که آن جراحی ایمپلنت تحت هدایت ابزارهای دیجیتال نیز می شود) شبیه به سه امپیوتری بعدی برای ر ا از ریش ا م ریش ا و م وتری رای ر ا . مک چنین اطلاعاتی، دندانپزشک قادر خواهد بود تا جراحی را با حداقل برش انجام دهد. نابراین، از نجایی که در راحی ایمپلنت دیجیتال از حداقل میزان برش استفاده می شود، در این روش مار نیز درد دارد.

ر ول عمل جراحی اشت ایمپلنت دیجیتال، از راهنمای جراحی دیجیتالی استفاده می شود تا پزشک مطمئن شود که هیچ گونه آسیبی به اده می ود ا. منین این راهنمای دیجیتال به ندانپزشک کمک می کند ا برش ای جراحی جراحی و در ن ال کوچک رای کاشت ایمپلنت ندارد.

مجتمع ایمپلنت دیجیتال

 • نه سازي روند ك
 • اطلاعات دقیقی از ارتفاع، عرض، عمق و ساختار استخوان فک ارائه ی
 • :
 • رمان بالا میرود و در نتیجه قابلیت پیش بینی افزایش پیدا می کند.
 • محدودیت‌هایی که مانع از انجام سایر موارد نه‌های درمانی می‌شوند را نشان می‌دهند.
 • ا م انحراف از روتکل های رمانی و حذف میمات غیر منتظره حین جراحی باعث می شود روند کاملا تحت کنترل پزشک انجام شود.
 • امکان به اشتراک گذاری روند درمان با م مرتبط را فراهم می کند.
 • میم ری های ثانویه حین راحی را می کند.

معایب ایمپلنت ال

 • ایمپلنت دیجیتال گران تر از سایر روش های ایمپلنت است.
 • ایمپلنت دیجیتال ممکن است بیشتر ول .
 • ر اسکن سه بعدی ندانپزشک مجرب نیاز دارد.

ایمپلنت وری

اگر رخی از افراد می واهند یک یا چند ندان از دست رفته ی ود را تا حد امکان سریع و آسان با نان. ایمپلنت های دندانی نیز راه حل مناسبی برای این کار هستند. ندانپزشکان به این روش، ایمپلنت فوری گفته می ود و ایمپلنت ها در این روش بگونه ای در استخوان فک قرار می گیرند. ر این روش لافاصله پس از راحی، پروتزهای موقتی روی ایمپلنت ها قرار میگیرند اما باز همواید چندین ما اری مهاه اری مهرند. را که وچکترین حرکت نیز می تواند در روند ایجاد اختلال ایجاد کند.

امکانات ایمپلنت فوری

 • اگر این روش کاشت موفقیت آمیز باشد، رضایت کامل بیمار را بهمراه واهد داشت چرا که او تنها طی صاحب روز دند.
 • ا روکش داشتن موقت، بیمار در ول درمان، اعتماد به نفس خود را از دست نمی دهد.
 • ماران می واند در طول روند بهبودی با کمترین اختلال در زندگی روزمره با آرامش نسبی ا ورند و صحبت نند.
 • نیک ای مورد استفاده در روش ایمپلنت فوری به ور کامل مایش می شوند و طولانی مدت درمان را به ر.
 • استفاده از این روش دیگر نیازی پیوندی نمی تواند باشد که چگونه ی رار گرفتن ایمپلنت ها در این صورت باشد.

معایب ایمپلنت فوری

 • ر ایمپلنت فوری نیز نمی توان دوره ادغام ایمپلنت با استخوان فک را کنار زد. ادغام ایمپلنت با استخوان فک برای انجام دادن انجام شود و نباید در این مورد عجله کرد که استخوان باید به تقویت کننده و در آن برسد.
 • مار اید زندگی و عادات خود رای ۳ الی ماه، به گونه ای انطباق می دهد از حرکت ایمپلنت های دندانوری. این امر بسیار حیاتی است و در این مدت بیمار باید غذاهای نرم افزاری استفاده شود و از مصرف مواد غذایی مانند ویجابا استفاده شود. این روند تا ۶ الی ۸ هفته پس از راحی باید ادامه داشته باشد.
 • برخی از روتزهای دندانی که در این روش متصل می شوند موقتی هستند و باید بعد از تمکیل روند ادغام، ا پروتزهای دای می و. این پروتزها معمولاً قبل از انجام جراحی ساخته می شوند و ممکن است به زیبایی پروتزهای نهایی نباشند.

مینی ایمپلنت

مینی ایمپلنت نیز اختاری مشابه ایمپلنت معمولی اما کوچکتر از آن است. رخلاف ایمپلنت معمولی، مینی ایمپلنت ها از یک لکه اند که ر آن کمتر از 3 میلی متر است.

ر مینی ایمپلنت از روش کم اجمی تری نسبت به ایمپلنت معمولی برای کاشت استفاده می شود. مینی ایمپلنت ها در روی سطح لثه قرار میگیرند در حالی که ایمپلنت معمولی به ور کامل به زیر افت لثه نفوذ می کند .

امکانات مینی ایمپلنت

 • از ایمپلنت سنتی ارزان تر است.
 • ر مینی ایمپلنت به جراحی پیوند استخوانی نیست.
 • وره نقاهت وتاه تر است.
 • می از مینی ایمپلنت برای قرار دادن پروتزهای موقت استفاده کرد.
 • ندان های کاشته شده روش مینی ایمپلنت با سایر دندان های طبیعی بیمار مطابقت دارند.
 • نیازی راحی های تهاجمی تر ندارد.
 • راحتی ابل تمیز شدن هستند.
 • رای اول ماندن نیازی به استفاده از چسب دارند.

معایب مینی ایمپلنت

 • به خاطر کوچک بودن اندازه ای مینی ایمپلنت ها، این روش کاشت ممکن است باعث وارد شدن فشار به استخوان فک بیمار شود و این امر باعث افزایش وزن متفاوت، مدت زمان لازم برای بهبودی کامل تر شود.
 • ایمپلنت نتی نسبت به مینی ایمپلنت، راه حل طولانی تری ارائه می .
 • ایمپلنت های سنتی امکان جویدن محکم تر مواد غذایی را فراهم می کنند.
 • لقه های اورینگ که در اطراف سری توپی شکل مینی ایمپلنت ها رار دارند در ورت شل شدن، تعویض می شوند.
 • این روش به افرادی که عادت به ندان قروچه ارند توصیه نمی کند چرا که این کار باعث رسودگی سریعتر ایمپلنت می شود.

انتخاب مناسب ترین روش ایمپلنت ندان

ور لی، ایمپلنت دندان تکنیک ا و روش های متعددی ارد که مورد استفاده از آنها ایمپلنت دیجیتال، ایمپلنت فوری ن میبنپ ر ام از این روش ها، مزایا و معایت خاص خود را دارند. ایمپلنت ندان اساسا بهترین روش برای جایگزینی دندان های از رفته است. ما می توانید با ندانپزشک خود مشورت کنید تا نید آیا کندیدای مناسبی برای ریافت ایمپلنت دندان هستید یا رپا.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا