مجله علمی و پزشکی

خطرات زخم بستر در صورت عدم درمان به موقع آن

بیماران مبتلا به مشکلات شایعی هستند. افراد مسن، افراد ناتوان و علیل و افراد مبتلا به دیدن و گردش خون ضعیف، ر خطر ابتلا به زخم بستر می شوند.

م ر

م ر، آسیب پوست و بافت های زیرین وستی است که معمولاً در اثر طولانی مدت بر پوست، ایجاد می شود. زخم معمولاً در نواحی استخوانی شما به وجود می آید، چرا بدن این نواحی عضله و تحمل فشاری برای فشاری است که در اثر قرار گرفتن طولانی مدت روی یک سطح ایجاد می شود، نمی تواند.

آفتی در اثر م ر می واند داخل بدن کشیده و باعث ایجاد مشکلات جدی آسیب سپتیک (عفونتی در جریان ملات مانند ونت سپتیک)

نواحی ر بدن که معمولاً به فشار وارد می کند و باعث آسیب می شود عبارتند از:

 • استخوان های مر، اسن یا ران
 • ا
 • رنج، وزک یا آشنا ها
 • مر ا ر

ر ورت آسیب ن و زخم شدن پوست، دیگر فشار بر ناحیه باعث بدتر شدن زخم و زخم می شود. رای مثال، نواحی که دارند، متر در معرض بستری هستند که کمی حمایت و جذب فشار در ر وست وجود دارد. این حال نواحی نیز در خطر خطر ند را اعصاب بیشتر ارند.

مشکلات ناشی از زخم بستر

رگونه مشکل مربوط به زخم های فشاری، ممکن است اعث بستری ن ولانی مدت در مارستان، درد مداوم و کم زندگی . ون درمان مناسب، محل آسیب دیده، آسیب وستی شدیدی خواهد دید و بافت های اعث ایجاد زخم باز مرد خواهند شد. لاوه، افراد مسن و افراد مار، مشکلاتی، و افرادی که دارند، بیشتر از مشکلات رنج می برند.

ر مراحل پیشرفته، زخم ای فشاری، باایش، شکافتن و فشار، بدتر واهند . ر ورت عدم مناسب، بیمار به آسانی به مواردی مانند موارد زیر مبتلا خواهد شد:

 • لولیت شدید (عفونت میق بافتی)
 • استئومیلیتیس (عفونت استخوان)
 • انقاریا، سپسیس (عفونت خونی)
 • نکروز (نکروتایزینگ اسیتیس، وشت خوار)

لولیت

ونت ناشی از زخم، می توان به لایه های زیرین پوست رسید و باعث سلولیت شد. لاوه ر رمزی و درد شدید، تورم ممکن است در پوست بیمار رخ دهد.

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک، ممکن است به ونت مرگباری مبتلا شود که می تواند به راحتی استفاده شود. اگر لولیت در استخوان خاجی (ساکروم) یا پایین کمر رخ دهد، ونت می تواند به آن ستون فقرات و نخاع ر و کند.

استئومیلیتییس

ونت استخوان (استئومیلیتیس) و مفاصل (آرتروز سپتیک)، می تواند باعث آسیب شدید به استخوان، افت و غضروف های بیمار شود. نها رمان اساس، استفاده از دوزهای بالای آنتی وتیک های خاص از خارج کردن استخوان یا استخوان از طریق جراحی است.

انقاریا

انقاریا، آسیبی مرگبار و جدی اما نادر است که وسیله ی گاز ولید شده توسط باکتری کلوستریدیوم، ایجاد می شود. این عنصر در نواحی آسیب دیده ی ن در آن ها کمی وجود ارد یا وجودی وجود ندارد، به وجود می آید. این اکتری گازهای مضری تولید کرده و باعث آزادسازی سموم رناک در بافت های مجاور می شود.

معمولاً فرد مبتلا، درد شدید مراه با تورم سریع پوست دارد. ون دبریدمان، که ر ن پوست مرده و عفونی برداشته شود، مار مجبور شود هر عضو رگیر را قطع کند ارسداقنق.

سپسیس

مشکل رایجی در ماران مبتلا به بستری است. این ونت خونی جدی، می تواند به رعت در ن منتشر شده و باعث عملکرد اعضای بدن و مرگ شود.

ون درمان مناسب، بیمار مبتلا شوک سپتیک، با شانس زنده ماندن 50-50، خواهد شد. لائم رایج عبارتند از: تب، رخوت، تشویش، اضطراب، واسپرتی و بی اشتهایی.

نکروز (نکروتایزینگ فازیتیس)

ر ورتی که اکتری استرپتوکوک گروه A باعث ایجاد بستر شود، به نکروز (نکروتایزینگ اسیتیس) واهد شد. ر اکثر رمرد ها و پیرزن ها، نکروز (نکروتایزینگ فاسیتیس)، مشکل مرگباری است و باعث رشد سریع بافت درگیر می شود.

نکروز (نکروتایزینگ فاسیتیس) که معمولاً با نام اکتری گوشتخوار ناخته می شود، نیازمند درمان پزشکی است. راح ممکن است توصیه شود که ریدمان (برداشتن بافت مرده) انجام شود و از آنتی بیوتیک های اصی استفاده شود.

رمان های تخصصی لازم برای جلوگیری از پیشرفت بستر

احتمال مرگ و میر بیماران مبتلا به مشکلات ناشی از بستر، بالا است. متأسفانه، بررسی های مربوط به استئومیلیت و مشکلات جدی دیگر ناشی از زخم، معمولاً نادرست هستند.

ون فوری درمان شدید می تواند فرد را، در ورت روع مسمومیت ونی یا آسیب استخوانی، طی چند روع. احتمال نجات از زخم شدید، زخم و سلامت عمومی بیمار، دارد.

بستر آبل هوانوردی است

ریباً مه ی م رهای شدید و پیشرفته، قابل هوایی هستند. اقدام موقع، می توان زخم بستر را درمان کرد.

رمان های زخم بستر ارتند از:

 • اهش فشار در ناحیه دیده ا مک تغییر وضعیت مداوم و استفاده از ابزارهای اعمال فشار مانند: تشک ا و بالشتک های کاهش فشار
 • استفاده از دارو و پماد برای بستری
 • وش هایی مانند چسب م های ژله ای یا فومی
 • مراقبت از زخم ا میز و خشک نگه داشتن پوست
 • مناسب و هیدراته نگه داشتن بدن، زیرا رژیم نامناسب می تواند درمان زخم را کند کند.
 • لوگیری از مشکلاتی مچون آسیب

ر ورتی که بستری بزرگ و بزرگ ارید که درمان نمی شود، ممکن است پزشک باشد، آسیب دیده را با جراحی بردارد.

ونه می توانم از به م ر لوگیری نم؟

ر ورتی که ر رختخواب :

 • ر 2-3 وضعیت خود را تغییر دهید ا به جای من هم کمک کننده واهد بود.
 • رای لوگیری از تماس قوزک ها باهم و زانوها اهم، مخصوصاً وقتی به پهلو می وابید، از بالشتک استفاده کنید.
 • از ا ن و چروک شدن روتختی لوگیری کنید.
 • اگر روی تخت نشسته اید، واستان باشد سر خوردن به آیین، ممکن است باعث آسیب به اسن و پاشنه ایتان شود.
 • ر ورت نیاز از دیگران کمک واهید.

ر ورتی نشسته اید:

 • ر نیم ساعت، چند دقیقه به جلو یا سمت چپ خم شوید تا فشار بیشتری را وارد کنید.
 • اگر می وانید بایستید، چند دقیقه این کار را انجام داد.
 • اگر می وانید راه بروید، کمی بزنید.

*پورتاژ

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا