مجله علمی و پزشکی

زمین در سال 2100 چه شکلی است؟ / حوادثی که در کمتر از 80 سال دیگراتفاق می افتد

با این حال و بر اساس شرایط نونی و روندی که ر پیش اریم، متخصص رایط نونی و روندی ر اریم، مدعیان مدعی‌اند می‌توانیم شکلی را که روند زندگی امروز‌سلام، با این تغییر باورنکردنی که در سال 2100 در انتظار می‌آید، آشنا می‌شود.

ا ونه پرنده زیبا منقرض واهد شد
مین در سال 2100 لی است؟  / وادثی که در متر از 80 سال راتفاق می افتدریبا مه پرندگان را دوست دارند و از نشان در آسمان لذت می‌برند. پرندگان موجود بامزه و رنگارنگ هستند که به طبیعت، رنگ و البته صدای جانبخشی هدیه می دهند اما با توجه به شرایطی که به دست خودمان رقم زدهایم تا چند دهه دیگر تعداد پرندگانی که میبینیم، بسیار کمتر خواهد بود. بر اساس مطالعاتی که در سال 2019 درباره تغییرات آب و هوایی انجام شده است، آب و ناخوشایندی که هر ساله بدتر از سال هوا می شود، هم سرد و هم گرم است، بدون شک خیلی زود باعث مرگ پرندگان در تهدیدی می شود. ر اساس این مطالعات، اگر دمای متوسط ​​​​کره مین 3.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد بین 600 تا 900 درصد افزایش می یابد. پس از آن بالا رفتن یک درجه حرارت کره زمین باعث انقراض 10 تا 50 گونه دیگر به طور کامل خواهد شد و بیشتر تلفات به افرادی وارد می شود که سکونتگاه هایشان به آنها دچار تغییرات شدیدی می شود و به این تغییرات طبیعی عادت نمی کند. ن یب پرندگان قادر نخواهند ود با ماهایفق تغییراتی ود را و دادن مرگ انتخاب گزینه پیش روی روی آن ود.

منابع غذایی تمام و کمال شد
اگر ادت‌های غذایی امروز ادامه می‌دهد، دنیا قادر نخواهد بود تا سال ۲۱۰۰ ای کافی برایمان فراهم کند. : لاوه، تا سال ۲۰۳۰ هر کسی استطاعت خرید غذا را نخواهد داشت. مواد غذایی ممکن است ۱۳۰ تا ۱۸۰ رابر گران تر وند که طبیعتا برای همه افراد، و آن خریدنشان مهیا نخواهد بود.

قل 21 کشور به ابان تبدیل واهند
ر نده حوزه مدیترانه بسیار بیشتر از آن چه ظرف 10 سال گذشته رخ داده است، تغییر خواهد کرد مگر آن که راهی پیدا کنیم. این معنی است که جنگل‌ها به زمین‌هایی تبدیل می‌شوند که از خار و خاشاک پوشیده شده و سپس آبان می‌شوند. این موضوع نه تنها بر مناطق نوبی اسپانیا بلکه روی ۲۰ کشور دیگر حوزه مدیترانه م اثر می‌گذارد. در خور ذکر است که 21 کشور شامل 14 کشور جنوب اروپا، 5 کشور شمال آفریقا و 2 کشور آسیایی لبنان و سوریه در دریای مدیترانه خط ساحلی هستند و در خطر تبدیل شدن به بیابان تا سال 2100 هستند.

ابرها از بین واهند رفت
نواد ما ممکن است در سال 2100 نتواند از یک وشایند ابر لذت ببرند یک احتمال ابرها آن زمان ارفته میان ازرفته میان ازر . ز این بدان معنی است که احتمالا کره زمین حالتی گلخانه ای پیدا می کند یعنی اقیانوس ها به داغی یک اجاق می شوند، خشکسالی و سیلاب های خشکی افزایش میابد و هوا مملو از گاز دی اکسید کربن می شود. رنتیجه، ره‌زمین رفته‌رفته به جای ناخوشایندی برای زندگی بدل می‌شود.

لایه ازن کاملاً خواهد شد

در سالهای اخیر دیگر چیزهای زیادی درباره لایه ازن شنیده نمی شود اما در دهه های 70 و 80 قرن بیستم یک سوراخ بسیار بزرگ در اثر آزاد شدن کلر، فلوئوروکربنها که مواد خطرناک بود و با استفاده از اسپریها، سیستمهای تهویه و یخچالها تولید میشد، ایجاد شد. . این اتفاق خیلی سریع رخ داد و باعث شد که یک لایه ازن را ببیند که به نظر می‌رسید به ودی نسل بشر ر واهد افتاد. اگر این سوراخ بزرگ‌تر می‌شد اشعه‌های رابنفش خورشید از پیش وارد شده و انسان‌ها زنده زنده کباب می‌شدند. اما آماده به حض از آن زمان به لایه ازن به کندی اما ورت ادامه در الترمیم ود بوده است. در سال 2014 گروهی از اطلاعات مرتبط با سازمان ملل اعلام کردند قطر لایه ازن نسبت به افزایش محسوسی یافته شده است و هر چند این فرآیند به کندی صورت می گیرد اما تا سال 2075 تمام سوراخ ایجاد شده در لایه ای که روی جنوبگان قرار دارد، ترمیم خواهد شد. . لا مساحت این سوراخ ۳۰ میلیون کیلومترمربع ود که اکنون به میلیون متر مربع کاهش یافته است.

مین در سال 2100 لی است؟  / وادثی که در متر از 80 سال راتفاق می افتدریاها 3 متر الا می‌آید
نظر می‌رسد سطح ریاها در ال‌های آینده تا ۲۵۰ آنتی متر الا بیاید. ر ال یک ماهواره شروع به میزان سطح آب ریاها کرد. از آن زمان سطح ریاها ۱۵ سانتی متر الا آمده است. این سرعت، تخمین زده می‌شود تا سال ۲۱۰۰ سطح آب دریاها به ۲۵۰ متر می‌رسد. این بدان معنی است که بسیاری از خطوط ساحلی در رتاسر دنیا در خطر رار دارند. ا بالا مدن سطح ریاها، چیزهای ادی در خطر خطر قرار می رد، از جمله پل‌ها، جاده‌ها و ات آبی و …، این ارست. در حقیقت این امر می‌تواند منجر به ایجاد توفانی شود و همینطور جاری می‌شود و حتی منابع آب شیرین به آب شور آلوده می‌شوند، موضوعی که می‌تواند بر اکوسیستم های طبیعی و منابع آبی کشاورزی اثر بگذارد.

متر از 20 درصد نگل‌های آمازون باقی می‌ماند

یکی از غمانگیزترین ضایعاتی که در طول قرنها به زمین وارد شده و در دهه های آینده هم با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت، از دست دادن جنگل های بارانی است و با شرایط فعلی هم هیچ امیدی به بازگشت آنها نداریم. ارت ل از به انتها رسیدن به قرن بیست و یکم چیز ادی از این جنگل‌های باارزش اقی نخواهد ماند. ر مطالعات اقلیمی که ر ال 2014 در ریتانیا انجام شد به طور مشخص ریدید که ر سال 2055 متوسط ​​​​ره زمین 4 رجه انجام شد. این میزان تنها متوسطی است که محاسبه شده و در رخی از نقاط جهان این افزایش بیش از ۱۶ رجه سانتی متری راد خواهد کرد. ن رتیب در اواخر رن فعلی دیگر چیزهای زیادی از جنگل‌های بارانی باقی بماند. بر اساس محاسبات یک موسسه آب و شناسی در آلمان در انتهای قرنی از دست 83 از مساحت جنگلهای بارانی آمازون از بین رفت و این بر اساس برخی از هواشناسی می خواهد.

ای مال محو واهد شد
مین در سال 2100 لی است؟  / وادثی که در متر از 80 سال راتفاق می افتد

وقتی به قطب شمال فکر می کنید، بدون شک یخ های فراوان اولین چیزی است که به ذهنتان خطور خواهد کرد اما باید این تفکر را مدت زیادی دوام کند زیرا قطب شمال به زودی و طی چند دهه آینده از یخ خالی خواهد شد. بر اساس تحقیقات تحقیقاتی نتایج آن در سال 2019 به چاپ رسیده است، سالهای 2007 و 2008 یخهای قطب شمال که بیشترین میزان از بین رفتن را داشته اند و با سرعتی که اکنون آب شدن یخهای قطبی در پیش گرفته در سال 2037 هیچ یخی در این منطقه باقی نمی ماند. ماند. بر اساس محاسباتی که در این تحقیقات در سال 2009 بیش از 4.6 میلیون کیلومتر مربع در شمالگان وجود داشته است که در سال 2037 این مقدار به یک میلیون متر مکعب یا تقریبا صفر خواهد رسید.

2323

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا