مجله علمی و پزشکی

اگر می خواهید پشه نیشتان نزند از این رنگها لباس انتخاب کنید

ارش اخبرآنلاین و به نقل از لی‌میل، راساس این مطالعات پشه‌ها به رنگ‌های قرمز، نارنجی، سیاه و فیروزه‌ای جذب می‌شوند و از رنگ‌هایی مانند سبز، بنفش، آبی و نیور.

دکتر بر این اورند که این

“جفری ریفل”(Jeffrey Richell) استاد زیست ناسی دانشگاه و نویسنده این مقاله، می‌گوید: به نظر می‌رسد برای یافتن آن ار ار ار آن ار ار آن ار آن ار آن. هنگامی که ترکیبات مانند دی اکسید کربن آنها ما را استشمام می کنند، این رایحه چشم آنها را به حرکت در می آورد تا رنگها و الگوهای خاص بصری را که نگهدارنده نظر آنها ارتباط دارند، اسکن کرده و به سمت آن حرکت کنند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه حس ویایی پیشه بر واکنش آنها به نشانه‌های ری اثر می‌گذارد.

مهم، دانستن اینکه چه رنگ‌هایی پشه‌های گرسنه را جذب می‌کند، می‌توان به طراحی بهتر مواد دفع‌کننده‌ها و رشوه‌واند راحی بهتر از مصرف‌کننده‌ها پرداخت.

ریفل می‌گوید: سوالی از من می‌پرسند این است که چه کاری انجام دهم تا پشه‌ها من را نیش نزنند. من همیشه می‌گفتم سه نشانه اصلی وجود دارد که را جذب می‌کند: نفس شما، عرق شما و پوست.

ر این مطالعه ما به چهارم رسیدیم و آن رمز رنگ است نه نه در لباس شما پیدا می‌شود بلکه در پوست ممه . رنگ وست خاص ندارد.

بررسی‌ها در آزمایش‌های ود، رفتار پشه‌های زرد ماده موسوم به آئدس(Aedes aegypti) را در رابر نشانه‌های ری و بویایی گونرد ن ردردو.

مشابه مه‌ی پشه‌ها، ر ا نیز تنها گونه‌ای از مواد تغذیه‌ای می‌کند و نیش آن باعث ایجاد تب دنگی، تب رد و زیکا می‌شود.

دکتر پشه‌ها را به ورت منفرد با اسپری بوهای خاص و نمایش الگوهای بصری آزمایش ردند.

بدون وجود محرکهای بویایی پشهها نقاط قرار گرفته در پایین محفظه را بدون توجه به رنگ آن، نادیده میگرفتند اما پس از افزودن گاز دیاکسید به درون محفظه به سمت نقطه قرمز، نارنجی، سیاه یا فیروزهای جذب در حالی که نقاط سبز، آبی یا نفش را مچنان نادیده بردند. نشان قبلی داده است که گاز دی اکسید کربن فعالیت پشه‌های ماده را افزایش می‌دهد.

انسانها ول موجهای مختلف نور را به عنوان رنگهای متمایز میبینند. معلمان نمی‌دانند که پشه‌ها رنگ‌ها را مثل ما می‌کنند یا خیر، اما بیشتر رنگ‌هایی پشه‌ها پس از استشمام دی‌اکسید کربن رربن ر.

وست نیز از رنگی که انسان را راهنمایی می کند با ول موج بلند قرمز-نارنجی اطع می کند. مانی که تیم ریفل محرک را با محقق جایگزین کردند پشه‌ها همچنان به سمت آن پرواز کردند. استفاده از فیلترهایی برای حذف نال‌هایی با طول بلند یا پوشیدن دستکش سبز رنگ باعث عدم جذب شد.

یک مطالعه در مجله Nature Communications منتشر شده است.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا