مجله حوادث

در برابر انتظارات "بیجای" خانواده همسر سکوت کنیم؟


این روانشناس گفته است: اگر عروس و داماد از توقعات غیرمنطقی والدین داماد شکایت کنند، این عصبانیت را مستقیماً به خانواده داماد ابراز می کنند و بنابراین همیشه ناخواسته عمل می کنند، در حالی که همسران باید از ناراحتی خود با داماد صحبت کنند. . و خانواده، اگر امیدی به کنترل آنها وجود دارد، به خانواده دیگری توضیح دهند که چه کاری می تواند انجام دهد.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا