مجله اجتماعی

با شاخص‌های درست شهرها را رنگ‌بندی کنید!

ارش رآنلاینر اپیدمی رونا رای نشان دادن سطح خطر رها از روش رنگ‌بندی استفاده شد، اما حالا برخی از شاخص‌های شاخص‌های ایران ایر آن. دراینباره مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و عضو کمیته علمی ستاد مرکزی میگوید “مبنای صحیح رنگبندی شهرها باید مراجعه به موارد سر و تستهای مثبت باشد، اما مواردی که در صورت وجود بستریها هستند و این روشها وجود دارد، یعنی بیمارانی که بستری ها زیاد می شوند دیگر دیر می شوند و نمی شوند. انجام اد. این ایراد هم مانی‌که اپلیکیشن ماسک این رنگ‌بندی را انجام می‌دهد و هم اکنون که معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخان است.

همچنین حمید سوری، دیگر عضو کمیته علمی ستاد بیان می کند که “رنگبندی شکل شهرها با هدف تعیین سطح خطر و خطر در مناطق مختلف میگیرند، منتهی آن چیزی که ایران آمد چون پایه علمی قوی نداشت و نمی توانم تصویر روشنی از خطر ارائه مورد را داشته باشم.” انتقاد رار گرفت. درباره واریانت دلتا چون شدید بیماری بالا بود خیلی ایراد این روش پیداکرد اما اومیکرون از آنجایی که شدید بیماری کم است اما موارد به شدت زیاد است خطای این روش خودش را نشان می دهد، اما ما را بیشتر نمی کند تا اینکه بخواهد کمک کند. . نابراین آن‌چه مهم است تحلیل درست داده‌ها است، این تحلیل می‌خواهد وسط ماسک ود یا ود وزارت بهداشت را انجام می‌دهد.»

متن کامل این گزارش را اینجا وانید.

47233

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا