مجله علمی و پزشکی

فعالان حوزه محتوای ویدئویی در قالب شرکت خلاق حمایت می‌شوند

ارش مجله رز و به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست مهوری ورنا اری معاون علمی و فناوری اطلاعات نرمجمهوری و پرویز کرمی دبیر ستاد فناوریهای و توسعه صنایع خلاق در این بازدید ضمن آشنایی با خدمات این شرکت فعال در حوزه تولید دیجیتال، با فعالان فناور مستقر در شرکت به گفت و گو نشستند.

اویژن از یک فعالیت خود را در صنعت لیغات دیجیتال آغاز کرده و اکنون رسانه‌های پرمخاطب ارات و فیلیموی آنون رسانه‌های پرمخاطب آپارات و فیلیموی است.

مچنین پلتفرم‌های وشمند وی‌پلاس، شورند و تیک دیگری از اویژن است که از مخاطبان خدمات رسانه‌های مختلف تقسیم می‌شود.

در این بازدید همچنین زمینه ای برای حمایت از این مجموعه در قالب شرکت خلاق و حمایت برای توسعه توسعه های نوآورانه به ویژه در حوزه دیجیتال و تبلیغات آنلاین ویدئویی ارائه می شود.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا