مجله عمومی

امیر کبیر – مجله رز

شوهرت امیر بزرگواری که از امور کشورش خبر دارد و می بیند.

مردی از شهر آراکا توسط او فراخوانده شد.

کشوری مثل شما کجاست که زائد باشد؟

احتمالاً سلیمانوس از تبار تو ای دلیر.

در شاه دون قدر از کجا می دانست که اسیر شهوت است؟

در سه سال سلطنت شما کشف و جایگزین و مانند آن کجا بود؟

کشتن فراری که نباید از حق و باطل بریده شود رحمت است.

روس ها با بریتانیا توطئه می کنند تا با خودی های رده پایین توطئه کنند

خائنانی که می خواهند شمشیر را به هم رزمان خود بدهند

تا به هر قدرتی رسیدند بدانند که در مقابل دشمن مزدور هستند

وعده های شاه قاجار انگلستان و کمک روس را ببینید و دریافت کنید

خارجی ها همیشه یک کشور فقیر می خواهند

زیرا بودجه روستایی می خواهد که زنان غنائم بیمارگونه شوند

بودجه مجلس سنا تا هزینه های ریز و درشت پرداخت می کند.

دست مردم فقط باید به بخش کوچکی از خانواده ثروتمندان و فقرا کاهش یابد

باغ فنلاندی ها همیشه خانه ماتم است.

دشمن انسانها نباید از سراسر جهان جاودانه باشد.

چه کسی در کشور شما بود؟ خانه کجا بود؟

رحمت هست، رحمت تو، ایران، تو مرد شجاعی نیستی

گرچه كشتار دشمنت تو را به ناحق به دنيا برده است عزيزترين و مشهورترين

هر مردی مصمم و مصمم است که مورد احترام، ستایش و احترام قرار گیرد.

ای رضا، عشق هست، درد، درد زیاد است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا