مجله هنر و فرهنگ

بررسی عملکرد و کمک به حل مسائل دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری استان آنا شهرکرد؛ طراحی تشعشع تفاهم نامه یکساله به دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری در حوزه های فرهنگی، دانشجویی، پژوهشی و اقتصادی با حضور مسعود صانعی معاون نظارت بر سنجش آموزشی، داوود اوصالی معاون بازرسی رسیدگی به شکایات، علیرضا طوسی. معاون نظارت و ارزیابی عملکرد، حبیب خلیلی مالی و ابراهیم رحیمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و واحد شهرکرد، سرپرست و معاون بروجن و فارسان رامی مورد بررسی قرار گرفتند.

مسعود صانعی معاون آموزشی، پژوهشی و ارزشیابی دانش آموزان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چهارمحال و بختیاری به ارائه برخی از نقاط قوت و ضعف این دانشگاه در این زمینه پرداخت.

در بخشی از این نشست راهکارهای بهینه سازی نقش، دانشکده و تعیین وضعیت برخی از پروژه های دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری ارائه و بررسی شد.

بررسی و مساعدت در رفع مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری

حبیب خلیلی معاون نظارت بر عملکرد مالی، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات مرکز دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح بررسی ها و شناسایی پتانسیل های بالقوه دانشگاه پرداخت.

سپس با مدیریت علیرضا طوسی، معاون نظارت و مرکز ارزیابی عملکرد مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و شکایات، تفاهم نامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1378 بررسی و تکمیل شد. با همکاری و حمایت مرکز نظارت و مسئولیت ها در سال جاری موجودیت خود را تکمیل کرده است.

سید رحمان مرتضوی مدیرکل نظارت، ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات ناحیه چهار به تشریح مختصری از موضوعات و امکانات اصلی استان پرداخت.

ابراهیم رحیمی رئیس دانشگاه آزاد شهرکرد وی همچنین از شرایط و فرصت های واقعی برای درآمدزایی و کاهش وابستگی به درآمد شهریه و حل مسائل پیش رو و همکاری و تعامل بیشتر مرکز نظارت، ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات بیان کرد.

حد گزارش شده / 4103/4062/

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا