مجله حوادث

نگرانی از افزایش خودکشی پس از کرونا


یکی از اعضای انجمن پیشگیری از خودکشی ایران با تأکید بر اینکه حدود 60 درصد مردم از خدمات ارائه شده توسط سازمانهای مختلف برای جلوگیری از خودکشی استفاده نمی کنند ، گفت: فکر ننگین است: متوسط ​​خودکشی در کشور ما این است. حدود 7.2 درصد جمعیت در صد هزار نفر و در برخی استانها 10 ، 15 و 20 درصد جمعیت ، که کمی با سرعت بیشتری رشد می کنند ، باید مراقب بود که این شیب ممکن است بعد از تاج رشد کند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا