حمایت‌ نظامی از عربستان قطع شود

به گزارش پایگاه خبری پایگاه داده
سخنگوی وزارت امور خارجه ، سعید خطیب زاده انصارالله را در فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا به شدت محکوم کرد و گفت: بحران سیاسی یمن که اخلال ایجاد می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فعالیت ترامپ وزارت امور خارجه در آخرین روزهای بین المللی و منطقه ای توسط جامعه بین المللی افرادی که در محافل مبارزه می کنند ، رد شد و تنها توسط تعدادی از مبارزان مورد استقبال قرار گرفت.

خطیب زاده افزود: “اگر دولت جدید ایالات متحده به دنبال تجدیدنظر در سیاست شکست خورده خود در یمن باشد ، گفته می شود که اقدام و نگاه واقع بینانه به زیبایی فقط یمن را ببینید”

یعنی ، خواستار پایان دادن به سیاست خارجی به این نتیجه رسید که رهبر پشتیبانی نظامی و سیاسی ، از جمله ممنوعیت فروش اسلحه به برخی از كشورها ، از جمله ایالات متحده ، در عربستان سعودی و خود اعلام شده است.

خروج از نسخه موبایل