مجله اجتماعی

مراحل گرفتن معافیت پزشکی سربازی در سال 99

برخی گزارش های رسانه گفت: پیتر، یکی از مشکلاتی که برخی از سربازان نیروی انسانی، بیماری های جسمی و روانی. از سوی دیگر این کلمات، او رفت، و ممکن است در برابر سربازان دروغ وظیفه است که بیش ازحد شارژ شود و خدمات به مشتریان وجود داشته باشد. پاسخ به نیروی انسانی می تواند معافیت پزشکی، که سرباز، تجربه. برای اطلاعات بیشتر درباره معافیت ها و اقدامات انجام شده برای پایان دادن به تاریخ شرکت ما است.

چه دارو معاف هستند؟

همه نیروی انسانی، آن است که یک ابزار در سلامت روانی و جسمانی خوب است. این در 99 سال درست است، و استقرار سطح اندازه کافی نیروی انسانی باید توسط ارتش مورد ارزیابی قرار گیرد.

بنابراین، با توجه به سلامت دسته بندی های جوانان تقسیم شده است.

 • گروه اول کسانی که جسمی و ذهنی شرایط سالم ضروری برای خدمت نظامی خود هستند.
 • نوع دوم از افراد مبتلا به اختلالات روانی از مشکلاتی که می نقائص هنگام تولد کوچکتر، و یا با توجه به نوع و شدت بیماری از خدمات ایمنی بدن است.
 • سوم، این بیماری از ذهن و بدن، و مشکلات قابل درمان نمی باشد. در این مورد، به عنوان انسان، به عنوان برخی در زمان بهبودی بعد از درمان در نظر گرفته، ذهن انسان می تواند تصور است.
 • طبقه چهارم شامل نقائص هنگام تولد جسمی و روانی و یا بیماری جدی، درمان است طولانی و یا حتی غیر قابل درمان. با توجه به شرایط مردم در این گروه معافیت بیماری داده می شود.

نقطه در ارتباط، به دست آوردن یک آموزش پزشکی اساس معافیت در روشن در تعیین معافیت است که می گویند، یک معافیت دائم، برای یک زمان ساخته اند، و آنها را با شمشیر به ارمغان آورد، در اثر، انجام به هنگام تصمیم گیری.

از آن معافیت، که شامل یک نوع دارو؟

بیکاری، انجام خدمت سربازی، معافیت از سه زیرا شامل پزشکی بیکاری، دائمی، زمان معافیت از خدمت نظامی بود است. بسته به شدت بیماری در این نوع از دادن معافیت می تواند تعیین شود.

این به خاطر یک بیماری ذکر شده در معافیت از خدمت سربازی، و ترتیبات از پزشکان و پزشکی تشخیصی پزشکی مورد تایید در پایان یک سفارت. بیماری روانی اغلب بیماریهای استخوان از دست دادن، بیماری های قلبی عروقی و غیره

که پزشکی شرایط، معافیت، زمین، بین که در آن است؟

معافیت دکتر به دست آمده از این بیماری و نوع سلاح به اعلام دکتر تجویز هنجارهای است.

نظامی معافیت پزشکی مقررات وظایف بیماری، و در این لیست 99 سال است. لازم به ذکر است که هر یک از گروه های ذکر شده یک سری از مشکلات همراه با بیماری را در این گروه.

 • بیماریهای معده و دستگاه گوارش و جراحی عمومی.
 • بیماری های استخوان
 • بیماری های عفونی
 • ریه و بیماری های قلبی
 • بیماری های روماتیسمی و بافت همبند
 • جراحی مغز و اعصاب
 • بیماری های قلبی عروقی
 • اختلالات عصبی
 • بیماری های گوش و حلق و
 • بیماری های عصبی و یا عصبی
 • بیماریهای چشم و جلوه های بصری
 • شرایط عمومی
 • زردی و اندام های ادراری
 • دهان فرمانده
 • بیماری ها و سرطان
 • بیماری های پوستی
 • برون ریز و غدد درون ریز بیماری

نقطه قابل ذکر است، با توجه به نیاز به یک معافیت پزشکی. اگر اقدام به موقع است فرصت دیگری برای به دست آوردن معافیت نیست.

در معافیت پزشکی می تواند در خدمت؟

در حالی که به کسانی که آسیب دیده، و یا انجام شر، که ما می توانیم چشم پوشی که اگر آن را دست نخورده باقی مانده، به عنوان پزشکان سربازانی که انجام شده به بردگی گرفته شده.

البته، این زمان برخی از تخلیه از فضا. با این حال، معافیت دائم در بسته به نوع و شدت موقتی خواهد بود و یا معاف از مبارزه.

در حالی که تحصیل یک فرصت به دست آوردن یک معافیت پزشکی است.

در چه ممکن است در یک درخواست شامل، در حالی که تحصیل، معافیت پزشکی بود؟ این مناسب است برای پاسخ با دو معافیت است.

آنها به موضوع اخراج و ترک تحصیل در مدرسه در دانشکده پزشکی بود، قادر به ترمز آن، و به دست آوردن آموزش و پرورش و یا تا کنون تکمیل شده است، هیچ معافیت از خدمت ارتش از اقدام نظامی است. با این حال، به طور کلی، بیماری یا معلولیت از بیماری های علاج ناپذیر بدهی پزشکی.

گواهی معافیت با توجه به مکان 99 نظامی پزشکی

به اداره مقررات در همان راه به بیماریهای مختلف، معافیت پزشکی. تنها تفاوت برای مسابقه | به همان اندازه که برای یک زمان، و شدت بیماری، که منجر به مداوم و یا گام در به دست آوردن معافیت است که شما را از مبارزه با.

لازم به ذکر است که این اسناد، اولین بیمار به معاینه پزشکی برای خدمت سربازی در کمیسیون معافیت شده و به تصویب و یا رد کرد.

این مراحل عبارتند از:

 • با اشاره به سازمان های اجرای قانون؛
 • تکمیل فرم های همراه با به دست آوردن معافیت پزشکی
 • اسناد کامل مورد نیاز
 • معرفی نامه به لغزش به بیمارستان پس از دو هفته تا یک
 • معاینه پزشکی اولیه
 • ارسال از بیمارستان به خدمت سربازی
 • نتایج حاصل از این آزمایش در یک بیمارستان نظامی
 • پزشکی شورای به ارسال دعوت نامه به شامل اصحاب
 • جستجو در سراسر آزمون در سازمان نظام پزشکی
 • برای تعیین پزشکی از ادعاهای کمیسیون پزشکی ارتش به معافیت از سربازان،

مهم از آنجا که آن یک محاکمه است اگر کمیسیون پزشکی نظامی از کسب و کار پزشکی، قادر می سازد، اما او خودداری کرد.

پرونده پزشکی خواهد بود موضوع به یک رای از مجموع شورای برای طراحی نهایی، و وجود خواهد داشت بدون اعتراض.

پایان / (4) 129 /

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا